بیش از 10 سال است به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. Onum یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

ارتباط با ما

پورتال شهرک های صنعتی ایران

www.eashahrak.com

امکانات سایت:

  • بروزترین بانک اطلاعاتی کارخانجات شهرک های صنعتی
  • (نام کارخانه، نوع تولیدات، تلفن ثابت و آدرس)
  • نقشه گرافیک شهرک ها
  • تبلیغ کارخانجات و وحدهای خدماتی