بیش از 10 سال است به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. Onum یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

ارتباط با ما

اولین مجله تخصصی شهرک های صنعتی

بولتن صنعت

  • نقشه شهرک ها
  • تبلیغ کارخانجات و واحدهای خدماتی
  • سطح توزیع در سطح شهرک های صنعتی و ادارات مربوطه
  • بازاریابی، طراحی، چاپ و توزیع : گلدیس تبریز
جلد 1
جلد 2
جلد 3