تماس با ما

تماس با ما

با شماره هاي زير با ما تماس بگيريد

نام

ایمیل

موضوع

پیام

شعبه مرکزی : تبریز، گلگشت ، اول خیابان ایرانسل 33369693-041

شعبه دوم : شهرک صنعتی شهید سلیمی ، ساختمان کسب و کار34329956-041

09371218529 پاوندي

info@goldistabriz.com